Подстраници

Актуално

 

               Институт за екология на мисленето участва в реализирането на уникално събитие в областта на схема терапията - уъркшоп на тема "Схема терапия за деца, юноши и родители"  с водещд-д-р Кристоф Лууз - световноизвестен детско-юношески схема терапевт. Събитието се състоя на 30-ти и 31-ви май 2022г. Представени бяха теоритични концепции - теоритичен модел и начини за формулировка на случай за работа с деца, юноши и родители.  Демонстрирана бе работа с метафори, рисунки, снимки, модове, работа с кукли, техника chair work. работа с представи, mode карти. Също така бе направена практическа демонстрация чрез картини и видео материали. В рамките на уъркшопа бе предоставена възможност за работа в малки групи за трениране на демонстрираните терапевтични техники. 

 

              На 10-ти, 11-ти и 12-ти юни 2021г. се състоя първият модул от сертификационния тренинг за Схема терапия на двойки, организиран от Институт за екология на мисленето съвместно с Българско общество по схема терапия, с водещ д-р Екхард Ръодигер.

Теоритичната част включваше следните фокуси /модули/:

1. Обяснение на схема модела / базови потребности - базови емоции - поведения/копинг стилове/

2. Въвеждане на цикъла на модовете - когато работим с цикъла на модовете виждаме манифестацията на схемите тук и сега, оформили се в минал момент, които постепенно превключват в модове/свързани с базовите емоции/ и копинг стилове за справяне.

3. Стопиране на цикъла на модовете - тайм аут

4. Ребалансиране на партнъорите

5. Връзка с уязвимата страна на партнъора

6. Имиджъри с "меден месец"

7. Връзка с асертивната страна на партнъора

8. Имиджъри, усилващо асертивната страна на партнъора

9. Свързваща имиджъри работа

10.Трениране на мода на здравия възрастен

11.Свързващ диалог

12.Домашни задачи

В практическата чакг участниците в тренинга имаха възможност да тренират умения за работа с описаните модули.

 

На  9-ти, 10-ти и 11-ти септември 2021 се състои втория модул от сертификационния курс за Схема терапия за двойки, организиран от Институт за екология на мисленето съвместно с Българско общество по схема терапия, с водещ Ева Ева Дийкман.

Този модул се фокусира върху:

1.Описание и работа с модулите, с които се работи в Схема терапия за двойки

2. Работа с по-специфични проблеми като изневяра и други

3. Интервенции с фокус върху привързаността

4. Техники, свързани със съчувствието /емпатията/

В Интервенции с фокус върху привързаността

Участниците имат възможност да упражняват и развиват практически умения за работа в описаните области на схема терапията за двойки. 

Интервю с Петър Василев

 

Институт за екология на мисленето съвместно с Българско общество по схема терапия организират Сертификационен тренинг по Схема терапия на двойки с водещи д-р Екхард Рьодигер (Eckhard Roediger) и д-р Ева Дийкман (Eva Dieckmann).

Д-р Екхард Рьодигер е психиатър, невролог и психотерапевт с фокус върху терапия на двойки, психосоматика и зависимости. През 2002г. създава първото работещо на основата на схема-терапия отделение по психосоматична медицина в Берлин и е негов началник до 2009г. Към момента е ръководител на Институт по Схема-терапия – Франкфурт, Германия.

Първият напълно лицензиран схема-терапевт в Германия. Президент на ISST в периода 2014 – 2016г. Част от екипа, създал и развил направлението Схема-терапия на двойки. Автор и съавтор на книги по Схема-терапия на двойки и Контекстуална Схема-терапия. 

Д-р Ева Дийкман е психиатър и психотерапевт, специализирала и работила като главен лекар в Университетската клиника по Психиатрия и Психотерапия във Фрайбург, Германия. Обучавана от Jeffrey Young, David Bernstein, Wendy Behary, Heinrich Berbalk с фокус върху Личностови разстройства и Нарцистично ЛР. Обучител и супервайзор по Поведенческа терапия и Схема терапия. Ръководител на сектора за Схема терапия към Академия за продължаващо обучение по Психотерапия – Фрайбург. Съавтор в книги за Схема терапия на Нарцистично ЛР.

 Тренингът ще се състои в две части от по три дни.

Първа част – 10,11 и 12.06.2021г.

Втора част –  9, 10 и 11.09.2021г.

За контакт: Д-р Петър Василев 089 820 9175

 

     

„ Преоткрий себе си” – Джефри Янг, Джанет Клоско                             

 

           В превод на български език излезе книгата „Преоткрий себе си” на Джефри Янг и Джанет Клоско. Книгата е издадена с любезното съдействие на БАКППТ. А ето и предговора към българското издание, написан от д-р Петър Василев.

       „Преоткрий живота си” е книга, която ще ви накара да погледнете по различен начин на живота си и на живота на своите близки. Тя е насочена към широк кръг читатели и използва езика на нашето ежедневие, за да ни даде нова гледна точка както за собствените  ни повтарящи се емоционални и отношенчески трудности, така и за онези на хората, с които живеем, работим или учим. Авторите на тази книга я създават на базата на терапевтичната си работа с различни пациенти и в нея за първи път Джефри Янг формулира основните аспекти на схема терапията, които доразвива по-нататък през годините.

           Схема терапията е част от голямото семейство на съвременните, базирани на доказателства, подходи. Тя е типичен представител на втората вълна когнитивно-поведенчески терапии – не случайно предговорът на първото издание на книгата е от Арън Бек, определян като „баща на когнитивната терапия”.

             Схема терапията е създадена за работа с пациенти, при които конвенционалните когнитивно-поведенчески подходи се оказват недостатъчно ефективни. Това основно са пациенти с личностови разстройства, включително с гранично личностово разстройство или други хронични психични проблеми. . По същество тя е унифициран и систематизиран подход, който интегрира когнитивни, поведенчески, преживелищни и интерперсонални концепции и техники.

              Формулирането на схема режимите е една от четирите ключови концепции в теорията за схемите на Джефри Янг.. Той детайлно описва как при определени емоционални разстройства човек губи връзка с потребностите си и как схемите и режимите реално ни пречат да удовлетворим потребностите си ефективно.  Как определени устойчиви начини на мислене ни блокират и ни принуждават да функционираме в редица „дисфункционални режими”.

               Терапията на Джефри Янг ни учи как да си дадем сметка за потребностите си и как ефективно да влезем във връзка с тях. Янг посочва, че шансът ни за активна промяна са негативните ни чувства, активирани в дисфункционалната схема, като именно това ни дава възможност през терапията да се променим, като се погрижим за детето в себе си и развием уменията си на „здрав възрастен”.

             Моят професионален път ме срещна с Джефри Янг през 2002г. в Холандия. По това време вече бях дипломиран когнитивен и аналитичен терапевт. Срещата с него и с неговата развиваща се терапевтична школа ми даде възможност да интегрирам двата подхода по максимално ефективен за клиентите ми начин.

             Вярвам, че тази книга ще даде възможност на хората в България да се докоснат до основните аспекти на схема терапията и по-нататък този подход да намери широка популярност. Във връзка с това е важно да отбележим, че излизането на българския превод на „Преоткрий живота си” е свързан и със създаването на професионално общество на схема терапевтите в България.

               Накрая бих искал да благодаря на преводача и на научния редактор на българското издание на тази книга за усилията и всеотдайността, които направиха възможно нейното реализиране.

              Пожелавам на всички успех в себепознанието!

 

                                                                                            Д-р  Петър  Василев

     

 

 

         На 15.09.2020г. стартират обучителни курсове по Когнитивно-поведенческа терапия

         Записване за входящо интервю на тел. 0898 209 175 или e-mail: peter.vassilev@abv.bg

                                                                                                   

                                                                                                                                           

РАЗВИТИЕ НА СХЕМА ТЕРАПИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Още с началото на развитието на Схема терапията, терапевти и консултанти, членове на Българската асоциация по Когнитивно – поведенческа терапия, проявяват интерес към този метод. Първото българско участие в тренинг по Схема терапия се осъществи още през далечната 2003 година, в Солун. То бе организирано от гръцката асоциация по Когнитивно – поведенческа терапия, а водещ  - обучител беше самият създател на Схема терапията – Джефри Янг (Jeffrey Young). В този тренинг участие взеха д-р Петър Василев и други колеги. В рамките на това обучение беше представена и най-актуалната тогава книга по Схема терапия– „Схема терапия – практическо ръководство“ (Schema Therapy - A Practitioner's Guide, Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko, and Marjorie E. Weishaar, 2003, Guilford Press). Само няколко години по-късно (2006г.),  д-р Петър Василев, д-р Иглика Ялмова и още няколко колеги от терапевтичната общност в България, взеха участие в нов тренинг. Този път той бе организиран от Алп Караосманоглу (Alp Karaosmanoglu) – директор на институт Псиконет (PsikoNET), в Истанбул.

Голям напредък в развитието на Схема терапията в България бе осъществен през 2011 година.  Тогава стартита първото сертификационно обучение по Схема терапия в България, организирано от Институт за екология на мисленето, благодарение на д-р Петър Василев. Обучител бе Алп Караосманоглу, директор на институт Псиконет, съвместно с ISST. Първият от серията тренинги бе проведен през декември 2011 година, в София. Темата беше „Schema therapy – model and techniques “. Вторият тренинг се осъществи по-малко от година по-късно, през септември 2012, отново в София и с водещ Алп Караосманоглу. Темата на вторият тренинг беше „Schema therapy. Applications in Borderline and narcissistic personality disorder”.В стартиралото тогава сертификационно обучение участие взеха 20 психиатри, психолози и психотерапевти, членове на Българската асоциация по Когнитивно – поведенческа терапия, включително и д-р Ирина Лазарова – председател на асоциацията.

Следващото голямо и значимо участие на българи във формум, посветен на Схема терапията беше през  юни 2014г., когато в Инстанбул се проведе шестата конференция на ISST. България бе представена от д-р Ирина Лазарова, д-р Петър Василев и д-р Антония Анастасова.

Следваща сериозна крачка в обучението на българската терапевтична общност в метода на Схема терапията беше двудневен тренинг, проведен през септември 2014. Водещ на тренинга бе Анн Хакман (Ann Hackmann), а темата – “Imagery techniques in Schema therapy”.

В този период активно се превеждаха и разпространяваха глави от книгите на Дж. Янг (Schema Therapy - A Practitioner's Guide, Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko, and Marjorie E. Weishaar, 2003, ).  и А.Арнтц (Schema therapy for Borderline Personality Disorder - ArnoudArntz and Hannie van Genderen, 2009, Wiley – BLACKWELL).

Публикации от български автори, свързани със Схема терапията:

Василев П., Йорданова С., Каприева Д., (2013), Схема терапия, Научно списание Когнитивно – Поведенческа терапия, 2013/1

Василев П., Анастасова А., Йорданова С.,(2013) Оценка в Схема терапията , Научно списание Когнитивно – Поведенческа терапия, 2013/2

Василева И., Василев П., (2014), Психометрични характеристики на българската версия на YoungSchemaQuestionarySF3, Научно списание Когнитивно – Поведенческа терапия, 2014/ 1

Бургов П.,(2015),  Въведение в Схема Терапията, Списание психология 2015

Василев П., Борисова Д., Гушлева С.,(2015), Схема терапия – стратегии за промяна на поведенческия модел, Научно списание Когнитивно – поведенческа терапия, 2015/1

Василев П., Николов П., Георгиева Т.,(2017), Групова Схема терапия, Научно списание Когнитивно – поведенческа терапия, 2017/1

На редовно заседание на борда на Българската асоциация по Когнитивно – поведенческа терапия бе взето решение да бъдат въведени, като част от високо специализираните умения за ниво терапевт, техниките за работа със схемите. В тази връзка, на есенния симпозиум по Когнитивна терапия, който се състоя през декември 2017,във Варна,  бе проведен уъркшоп, воден  от Д-р Петър Василев и Любомира Цветкова, на тема Въведение в Схема терапията.

През юни 2018г. Ивайло Петров организира курс по Схема терапия с д-р Тара Грийн.

Предстоят още пет уъркшопа по Схема терапия в рамките на 48-мия европейски конгрес по когнитивно-поведенческа терапия, който ще се проведе в София от четвърти до седми септември 2018г.

 

 

 

Институтът за екология на мисленето предлага и психотерапия при трудни случаи като:

 - хронично рецидивиращи заболявания;
 - незадоволителен резултат от предишни терапии;
 - двойни диагнози;
 - тежки личностови разстройства и
 - тежки психиатрични разстройства.
 
Контакти: Петър Василев, 0898 209 175, e-mail: peter.vassilev@abv.bg
 
 
***