Подстраници

Актуално

Институтът за екология на мисленето предлага и психотерапия при трудни случаи като:

 - хронично рецидивиращи заболявания;

 - незадоволителен резултат от предишни терапии;

 - двойни диагнози;

 - тежки личностови разстройства и

 - тежки психиатрични разстройства.

Контакти: Петър Василев, 0898 209 175, e-mail: peter.vassilev@abv.bg
 
 

***

На 01.10.2014 г. стартира Група за супервизия.

На срещите ще се провеждат супервизии по случай, ще се  представят аспекти от когнитивната теория и техники за напреднали.

Супервизията ще се води от Петър Василев и Пол Уибъл 

Контакти: Петър Василев, 0898 209 175, e-mail: peter.vassilev@abv.bg

 

***

Обучение по Схема фокусирана когнитивна терапия

Съдържание:

Персонален анализ, базиран на идентифициране на дисфункционалните схеми 

Умения за оценка на схема модовете, копинг стиловете и дисфункционалните схеми

Схема – фокусирани техники. Терапевтични стратегии за всяка конкретна дисфункционална схема и всяка област на схемите.

Продължителност: 150 часа

Място: гр.София; кв.Лозенец; ул.Рилски езера 16

Водещ: д-р Петър Василев

Интервю за включване в курса на телефон: 0887 428 705, 0898 209 175

Забележка: обучението по Схема фокусирана когнитивна терапия е част от основен курс по когнитивна терапия, който включва още обучение в специфични умения, терапевтични планове при психиатрични разстройства (хранителни разстройства, личностови разстройства, тревожни разстройства, зависимости), приложение при групи и семейства, супервизия по случаи.

Завършилите успешно курса ще получат сертификат за участие и ще придобият права за явяване на изпит за акредитация като консултанти или терапевти след покриване критериите на БАКПП за необходим брой часове.

  

*** 

 

Научна конференция  съвместно с   

по проект BG0012 с подкрепата на ФМ на ЕИП

Терапевтичната общност – ефективен модел за възстановяване и ново качество на живота

Rune Hafstad& Johannes Samuelson, Phoenix Haga, Norway

Психични и соматични усложнения при алкохолизъм

Доц. Соня Тотева

Токсични ефекти на анаболни стероиди

Доц. Снежа Златева 

Конференцията ще се проведе на 26 октомври (сряда) 2011г.от 9,30 до 17,30ч в зала „Феста Панорама” на хотел „Феста София”, гр. София, бул. България 83

(последната спирка на трамвай №7)

за контакти: тел . 0889 802 774, 0887 275 719, 0896 641 566, е-мейл: vmtorbita@abv.bg

Конференцията се провежда по проект BG0012 на ФМ на ЕИП и участието е безплатно!

Необходимо е предварително да заявите участието си с трите имена

на е-мейл: vmtorbita@abv.bg