слайд1

слайд1

детайли

слайд2

слайд2

детайли

слайд3

слайд3

детайли

слайд4

слайд4

детайли

слайд5

слайд5

детайли

слайд7

слайд7

детайли

слайд8

слайд8

детайли

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
Начало


ИНСТИТУТ ЗА ЕКОЛОГИЯ НА МИСЛЕНЕТО е неправителствена организация, чиято цел е обучение по когнитивно–поведенческа психотерапия на психолози, лекари, социални работници и студенти по психология. Съществено място в неговата дейност заемат изследователската работа, психосоциалната рехабилитация на зависими от психоактивни вещества и алкохол и психотерапията при тревожни разстройства.

Институтът за екология на мисленето е база за клинична практика на студенти по клинична психология от СУ „Св. Климент Охридски” – София.

Програмата се реализира от Институт за екология на мисленето.

За предварително записване за интервю д-р Петър Василев: тел. 0898 209 175, Институт за екология на мисленето

 

Екип на института за екология на мисленето

проф. Пол Салковскис, Maudsley Hospital, Великобритания

д-р Петър Василев, професионален психотерапевт и супервизор по психотерапия

Пол Уилбъл, психотерапевт, Maudsley Hospital, Великобритания

Теодора Грошкова, дипломиран клиничен психолог, MSc King's Kollege, експерт на EMCDDА

д-р Десислава Борисова,  психотерапевт,  психиатър и детски психиатър,